Jedina žena koja je Titu rekla „ne“.

Josip Broz Tito uvijek je bio okružen lijepim ženama. Volio je mlade, atraktivne i one “sa stavom”, a često ga nije sprečavalo ni ako su bile udate.

Ipak, imao je samo četiri “zvanične” žene, sa dvije je bio u braku, a samo jedna od njih je bila ta koja je napustila Maršala jer nije htjela da “trpi” njegovo ponašanje.

Herta Has rođena je u Mariboru 1914. godine. Revolucionarnom radničkom pokretu pristupila je rano, kao student Ekonomske visoke škole u Zagrebu. Godinama kasnije sjećala se da zapravo i nije imala pravog izbora.

– Zašto sam riskirala? Komunisti su bili jedina snaga koja se borila protiv fašista. Živjela sam na granici sa Austrijom i dobro shvatala šta je to pravi nacional-socijalizam. Znala sam da je glavni cilj fašista uništenje Slovena. U Austriji sam vidjela Hitlerove pristalice, njihova lica. To su bili ljudi s mračnom prošlošću. Stupila sam u komunističku partiju – ispričala je drugarica Has.

Član SKOJ-a bila je od 1934., a Komunističke partije Jugoslavije od 1936. godine. Josipa Broza Herta je upoznala 1937. godine u Parizu, gradu koji je bio regrutni centar španskih dobrovoljaca i stanica na putu prema Moskvi, prijestonici Kominterne.

PROČITAJTE NASTAVAK TEKSTA ↵

Translate »
Inline
Inline